O nama

Glavna pitanja sa kojima se susrećemo su : gdje smo bili, kamo idemo, što nam je činiti. Spomenuta pitanja strateške su naravi te iziskuju precizno promišljanje zbog važnosti donošenja prijelomnih odluka bitnih za budućnost Ekos holdinga. Pomnim razmatranjem poslovnih poteza donesenih tijekom proteklih godina nužno je sabrati i prepoznati usklađenost tih poteza sa samom strategijom i vizijom tvrtke. Grupa Ekos je od svog osnivanja 1989.godine pa sve do danas nekoliko puta strukturalno i organizacijski mijenjala svoj oblik. Preuzela je dinamičan a napustila statičan oblik te se orijentirala na promišljavanje ideja zastupljenih od strane Europske Unije i izvršavanje promjena unutar poslovanja.

 

 Ekos Holding d.o.o. posjeduje tri osnovne divizije poslovanja uz nekoliko pratećih uslužnih djelatnosti :

 

-Proizvodnja pekarskih i slastičarskih proizvoda kao globalno orijentirani proces sa svojom finalizacijom unutar turističke, maloprodajne i proizvodne djelatnosti (pekarstvo, slastičarstvo, keksarstvo…)

 

-Octara i uljara sa ciljem preuzimanja primata u poslovanju u regiji (Slovenija, Kosovo)

 

-Prerada jaja u tekuće i praškaste proizvode.

© EKOS d.o.o. 2023. Sva prava pridržana